Szkolenia

Od początku istnienia ideą Akademii jest kształcenie skutecznych akupunkturzystów.

2 letni kurs podstawowy akupunktury obejmuje wszystkie zagadnienia Medycyny Chińskiej potrzebne specjaliście do prawidłowego diagnozowania przyczyny dolegliwości, a co za tym idzie, tworzenia właściwej strategii terapii i trafnego doboru punktów akupunkturowych.

Organizujemy również szkolenia dla praktykujących już akupunkturzystów, podczas których mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności.

Szkolenia uzupełniające (dietetyka, odżywianie, fizjoterapia, refleksoterapia itp.) organizowane przez Akademię, pozwalają terapeutom na poszerzenie horyzontów terapeutycznych.

Akademia Akupunktury Compleo zaprasza do współpracy doświadczonych wykładowców, praktyków. To gwarantuje, że wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwoli kursantom znacznie zwiększyć skuteczność prowadzonych przez nich terapii.

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Widniejemy również w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.